Header Image

ADAM PIETRUSZYŃSKI

STRADUNY, WARMIŃSKO-MAZURSKIE

W 2016 roku w gospodarstwie utrzymywanych było ponad 700 krów. Powierzchnia gospodarstwa wynosi ponad 1 000 ha. Gospodarstwo posiada własną wytwórnię pasz.

3 główne czynniki mające wpływ na osiągnięty w 2016 roku sukces stada
1. Ciągłe doskonalenie potencjału genetycznego zwierząt.
2. Racjonalne żywienie.
3. Doskonała organizacja pracy całego zespołu obsługującego zwierzęta, z opieką weterynaryjną włącznie.

Źródła powodzenia gospodarstwa – recepta na sukces
W codziennej pracy wykorzystywane są raporty wynikowe z oceny oraz programy informatyczne oferowane przez PFHBiPM m.in. Hodowca Online. Informacje uzyskane dzięki wspomnianym narzędziom pozwalają na bieżący monitoring wskaźników metabolicznych i produkcyjnych zwierząt.
Zdaniem Hodowcy, mając pełen pakiet danych z oceny można optymalizować żywienie i produkcję mleka, oraz skutecznie
redukować zagrożenia chorobowe (np. mastitis). W gospodarstwie stosuje się założenia tzw. systemu precyzyjnego chowu bydła mlecznego PDF (Precision Dairy Farming).

Taki system hodowli bydła mlecznego sprzyja uzyskiwaniu wysokich wydajności krów, obniżaniu kosztów produkcji mleka oraz szybkiej identyfikacji zwierząt podwyższonego ryzyka.

Plany na 2017 rok i zamierzenia na przyszłość
Priorytetem na rok 2017 jest wybudowanie dodatkowego budynku dla krów po wycieleniu. Zapewnienie zwierzętom właściwego dobrostanu w tym szczególnym dla nich okresie, bezpośrednio rzutuje na stabilność laktacji i dobre efekty w rozrodzie. W 2017 r. Hodowca planuje zająć się odchowem młodzieży na szerszą skalę, to wynik potrzeby pozyskiwania zwierząt o wysokim potencjale genetycznym i produkcyjnym na remont stada podstawowego krów. Dodatkowo planuje intensyfikację sprzedaży materiału hodowlanego, zarówno jałówek jak i buhajków hodowlanych.
W stadzie systematycznie przeprowadzane są badania genomu młodzieży żeńskiej. W celu zapewnienia sukcesu hodowlanego przy doborze
buhajów do inseminacji krów i jałówek stosowany jest system DoKo.