Header Image

ADAM STĘPNIAKOWSKI

KĘPNIEWO, WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Źródła powodzenia gospodarstwa – recepta na sukces
Pan Adam Stępniakowski prowadzi hodowlę bydła mlecznego wspólnie z żoną Janiną i synem Markiem. Hodowcy oceniają,że powodzenie w hodowli bydła mlecznego zależy od ciężkiej pracy, dużego doświadczenia, wiedzy i spokojnego podejścia do wprowadzania wszelkich nowości wspomagających zarządzanie stadem.
Państwo Stępniakowscy korzystają z doradztwa specjalistów z PFHBiPM w zakresie żywienia, paszoznawstwa oraz doboru rozpłodników do kojarzeń w programie DoKo. Wspólnie z zootechnikiem oceny analizują raporty wynikowe, nierzadko wykorzystują też analizy dostępne w programie Hodowca Online. Hodowcy szczególną uwagę przywiązują do właściwego doboru ocenionych genotypowo rozpłodników. W gospodarstwie stosowane są pasze naturalne typu: marchew, wysłodki buraczane, młóto i dobre siano.

Dobór i ilość poszczególnych pasz odbywa się w oparciu o własne, sprawdzone receptury. Jakość i skład paszy podlega analizie w laboratorium paszowym PFHBiPM. W Kępniewie dużą wagę przykłada się do dobrostanu zwierząt. Krowy utrzymywane są w oborze z prawidłowym oświetleniem i stałym dostępem do wody. Cieliczki przebywają w dużych kojcach wyścielanych słomą, gdzie mają dostęp do pasz treściwych (m. in. śruta CJ), a jałowice mogą cały okres
korzystać z wybiegów, co jest ważne w odchowie materiału hodowlanego. Zwierzęta są pod opieką lekarza weterynarii.

Plany na 2017 rok i zamierzenia na przyszłość
Zakup sprzętu m.in. przetrząsaczo-grabiarki i wozu paszowego. Modernizacja obory na wolnostanowiskową z zewnętrznymi stołami paszowymi oraz budowa hali udojowej. W planach jest także genomowanie jałowic. Budowa domu mieszkalnego dla syna Marka.