Header Image

DANKO HODOWLA ROŚLIN

MODZURÓW, ŚLĄSKIE

3 główne czynniki mające wpływ na osiągnięty w 2016 roku sukces stada zdaniem Dyrektora Jana Staronia
Na sukces stada składają się m.in.: zaangażowanie pracowników, dobrostan zwierząt, a także konsekwentnie realizowana praca hodowlana nad genetyką stada. W gospodarstwie pracują doświadczeni pracownicy z długoletnim stażem.  Wszyscy jesteśmy ludźmi otwartymi na nowe rozwiązania,
potrafiącymi dostosować się do zmieniających się warunków. Poprawę dobrostanu zwierząt realizujemy konsekwentnie od 2010 roku. Pierwszy etap to była budowa nowej obory wolnostanowiskowej o bardzo dobrych parametrach jakości powietrza i dziennego światła, a także radykalna zmiana sposobu odchowu młodzieży. Celem poprawy odporności cieląt opracowaliśmy własny system pojenia. Każde cielę pojone jest siarą maksymalnie do 2 godzin po urodzeniu. Podajemy około 4 litry siary, wykorzystując przy tym specjalną sondę do pojenia.

Co ważne, stworzyliśmy bank siary, bo już z doświadczenia wiemy, że siara od krów w pierwszych laktacjach zawiera zbyt mało immunoglobulin. Od 2012 roku odchów cieląt odbywa się w indywidualnych budkach z wybiegami umieszczonych na zewnątrz obory, a w ciepłych miesiącach roku od kwietnia do października budki przenoszone są na użytki zielone. W 2010 roku opracowaliśmy program hodowlany, którego celem było stworzenie zupełnie nowego stada pod kątem pożądanych cech produkcyjnych, zdrowotnych, ale także przystosowania krów do nowo budowanej obory z halą udojową. Celem strategicznym było osiągnięcie średniej wydajności od krowy 13 000 kg mleka, której jesteśmy już blisko.

W międzyczasie udało się nam uwolnić stado od gorączki Q i BVD/MD, mamy urzędowy status gospodarstwa wolnego od tych jednostek chorobowych. W realizacji celów hodowlanych pomagają nam specjaliści PFHBiPM. Korzystamy z programu komputerowego doboru buhajów do kojarzeń DoKo i od samego początku genotypujemy nasze zwierzęta w Laboratorium Genetyki Bydła w Parzniewie.

Źródła powodzenia gospodarstwa – recepta na sukces
Bez dobrej załogi i odpowiedniego zarządzania nie byłoby sukcesu. Stawiamy na stały rozwój, wykorzystując szereg narzędzi zarówno tych sprawdzonych od lat jak ocena wartości użytkowej bydła czy ocena kondycji ciała BCS, wdrażamy również nowe np. ocena profilu metabolicznego krów. Nazywamy to „precyzyjnym zarządzaniem”, w konsekwencji jest to zarządzanie pieniędzmi. Dzięki temu przetrwaliśmy najgorsze momenty
kryzysu na rynku. Ważne są też nasze ambicje i chęć zdrowej rywalizacji z najlepszymi.

Plany na 2017 rok i zamierzenia na przyszłość
W maju tego roku planujemy zakończenie budowy i zasiedlenie nowej obory na 300 krów dojnych. Dzięki temu zwiększymy stan krów na fermie w Krowiarkach do 600 szt. Za trzy lata, gdy zakończymy powiększanie stada, chcemy sprzedawać najwyższej klasy materiał hodowlany.