Header Image

DARIUSZ NASIŁOWSKI

SKWIERCZYN DWÓR, MAZOWIECKIE

Pan Dariusz Nasiłowski prowadzi ponad 90 ha gospodarstwo rolne wspólnie z żoną Joanną oraz synem Norbertem.

3 główne czynniki mające wpływ na osiągnięty w 2016 roku sukces stada
1. Odpowiednia dawka żywieniowa ustalana przez doradcę żywieniowego PFHBiPM.
2. Stosowanie nasienia buhajów o wysokim indeksie hodowlanym.
3. Odpowiedni odchów cieląt – potencjał, który da rezultaty w przyszłości.

Źródła powodzenia gospodarstwa – recepta na sukces
„Nie tylko z książki płynie dobra nauka, z serca hodować to wielka sztuka.”
Hodowca od lat jest pasjonatem hodowli bydła, a racjonalnie prowadzona praca hodowlana pozwala mu osiągnąć tak wysokie wyniki wydajności mlecznej stada. Mimo posiadania liczącego ponad 100 sztuk stada, Pan Dariusz nie wyobraża sobie hodowli bez indywidualnego podejścia do każdej krowy. Niezastąpionym dla niego narzędziem są raporty wynikowe oferowane przez PFHBiPM, a w szczególności raport PRÓBA (RW2), w którym zebrane są niezbędne informacje o każdym zwierzęciu.

Hodowca często korzysta również z programu Hodowca Online. Nieustannie dąży do ulepszania potencjału genetycznego stada, w czym bardzo pomocny jest program DoKo. Pan Nasiłowski ceni sobie również współpracę z zootechnikiem oceny i inspektorem nadzoru, z którymi często wspólnie
analizuje wyniki. W dużej mierze na powodzenie stada w 2016 roku wpływ miała trafna decyzja Hodowcy dotycząca zakupu 10 hektarów
ziemi. Inwestycja wyraźnie zwiększyła bazę pasz objętościowych, a w przyszłości zmniejszy koszty zakupu dodatkowych pasz. Hodowca zainwestował również w nowy wóz paszowy, co znacznie poprawiło strukturę TMR. Wynikiem pracy nad stadem są liczne wyróżnienia i nagrody na wystawach zwierząt hodowlanych o zasięgu regionalnym, wojewódzkim, a w przyszłości zapewne także i krajowym.

Plany na 2017 rok i zamierzenia na przyszłość
Pan Dariusz mając na uwadze dobrostan zwierząt planuje w kolejnych latach budowę obory i przebudowę jałowników. Dzięki temu poprawią się warunki środowiskowe oraz możliwe będzie zwiększenie obsady zwierząt.