Header Image

DOROTA SZUMAŃSKA

NOWE RYBIE, MAŁOPOLSKIE

W stadzie Pani Doroty Szumańskiej utrzymywanych jest ponad 10 krów dojnych oraz 3 jałówki rasy polskiej czerwono-białej, które są objęte programem ochrony zasobów genetycznych rodzimych ras bydła, a także 8 zwierząt będących mieszańcami. Hodowczyni gospodaruje na 14,9 ha, z czego 11 ha jest dzierżawionych. W strukturze rolnej dominują użytki zielone. Grunty orne zajmują około 3 ha, na których obecnie uprawiana jest pszenica i pszenżyto oraz trawy. Pomimo braku możliwości uprawy kukurydzy i żywienia krów kiszonką z tej rośliny, stado Państwa Szumańskich zajmuje od lat pierwsze miejsce w powiecie limanowskim pod względem wydajności mlecznej.

Źródła powodzenia gospodarstwa – recepta na sukces
Ocena użytkowości mlecznej prowadzona jest w stadzie od 1986 roku. Jak twierdzi Hodowczyni całą wiedzę o swoim stadzie czerpie z raportów wynikowych oferowanych przez PFHBiPM.

Dzięki informacji zawartej w wynikach z oceny Hodowczyni diagnozuje problemy, które pojawiają się w stadzie. Każda krowa w oborze Pani Szumańskiej jest traktowana indywidualnie, podlega też codziennej i bardzo dokładnej obserwacji. W ocenie Pani Doroty w oborze panują bardzo komfortowe warunki dla zwierząt, nad stanowiskami zamontowane są wentylatory. Podczas lata krowy korzystają z pastwiska. W gospodarstwie stosowane są pasze objętościowe w postaci sianokiszonek i kiszonego młóta wysokiej jakości.

Zamierzenia na przyszłość
W przyszłości państwo Szumańscy chcą przekazać gospodarstwo synowi, który skończył szkołę rolniczą.