Header Image

ELŻBIETA MAZUREK

OSTROBUDKI, WIELKOPOLSKIE

3 główne czynniki mające wpływ na osiągnięty w 2016
1. Profilaktyka prozdrowotna krów.
2. Znajomość składu mleka oraz liczby komórek somatycznych. Informacje pozyskane z wyników oceny mówią o stanie zdrowotnym poszczególnych krów i całego stada.
3. Odpowiednie żywienie dostosowane do okresu laktacji i grupy technologicznej.
Źródła powodzenia gospodarstwa – recepta na sukces
• Krowa musi raz w roku rodzić cielę i przed sprzedażą dać co najmniej 40 tys. kg mleka.
• Ocena umożliwia mi dostęp do informacji o stanie stada. Jestem jednym z pierwszych użytkowników programu Hodowca Online, dzięki któremu uzyskuję dane pozwalające mi szybko reagować i wpływać na żywienie moich krów.
• Świadomie dobieram buhaja do każdej sztuki w oborze.

Zwracam uwagę na wartość hodowlaną jaką dany rozpłodnik reprezentuje, szczególnie na parametr dotyczący łatwości wycieleń – zwiększając prawdopodobieństwo łatwego porodu. Jeżeli nie mam pewności, jakiego buhaja wybrać, korzystam z doradztwa i programu DoKo oferowanego
przez PFHBiPM.
• Staram się myśleć perspektywicznie, ponieważ podejmowane dzisiaj decyzje np. o sposobie odchowu cieliczek, czy wyborze buhaja do kojarzenia, będą widoczne za trzy lata.

Plany na 2017 rok i zamierzenia na przyszłość
• Dalsze doskonalenie stada poprzez wykorzystywanie nasienia najlepszych dostępnych buhajów przekazujących cechy typu: długowieczność, zdrowotność i niski poziom komórek somatycznych.
• Ograniczenie kosztów produkcji.