Header Image

FORTUNE

CIESZYMOWO, POMORSKIE

Gospodarstwo zarządzane jest przez dyrektora Macieja Bauryczę oraz głównego hodowcę Renatę Gurbowicz–Nowak.

Źródła powodzenia gospodarstwa – recepta na sukces
• Wytężona praca.
• Pasja do hodowli bydła mlecznego.
• Zapewniony dobrostan i bardzo dobrej jakości pasze objętościowe.
• Odpowiedni park maszynowy do produkcji wysokiej jakości pasz.
• Maksymalne wykorzystanie informacji uzyskanych z prowadzenia oceny wartości użytkowej.

W minionych latach w FORTUNE czyniono istotne inwestycje w rozwój techniczny i technologiczny.

Zapewniono zwierzętom dobrostan w bardzo wysokich standardach, a gospodarstwo należy do najlepszych hodowli bydła mlecznego w województwie
pomorskim i w kraju. Na sukces FORTUNE składa się praca całego zespołu pracowników, począwszy od kadry zootechnicznej poprzez żywieniowców
i dojarzy, na osobach obsługujących bydło kończąc. Gospodarstwo corocznie prezentuje swoje sztuki na wystawach regionalnych, wojewódzkich oraz ogólnopolskich zdobywając liczne tytuły czempionów i superczempionów.

Plany na 2017 rok i zamierzenia na przyszłość
Zakup nowego paszowozu wyposażonego w NIR. Budowa nowego jałownika.