Header Image

GH JACEK SADOWSKI

KRZYCZKI-ŻABICZKI, MAZOWIECKIE

Pan Jacek Sadowski prowadzi 45-hektarowe gospodarstwo wraz z żoną Anną. W pracach gospodarskich pomaga mutakże córka z zięciem. Na pytanie dlaczego Pan Sadowski zajmuje się chowem krów rasy simentalskiej, Hodowca odpowiada: „bydło rasy simentalskiej jest odporne na trudne warunki środowiska i czynniki chorobotwórcze, dodatkowo żonie bardzo podobało się ciekawe umaszczenie tych zwierząt”. Pan Jacek krowy rasy simentalskiej sprowadził do gospodarstwa w 1997 roku z Bieszczad, a decyzję o poddaniu stada ocenie wartości użytkowej podjął w 2006 roku. Obecnie stado liczy 25 krów i utrzymywane jest w oborze wolnostanowiskowej z wybiegiem.

Główne czynniki mające wpływ na osiągnięty w 2016 roku sukces stada
• Poprawa żywienia poprzez szczegółowe analizowanie raportów wynikowych.
• Odpowiedni dobór buhajów na podstawie informacji rodowodowych.
• Selekcja prowadzona w oparciu o wyniki oceny użytkowości mlecznej.
• Szczegółowa kalkulacja kosztów produkcji mleka.

Hodowca chwali sobie współpracę z zootechnikiem oceny i inspektorem nadzoru, z którymi często rozmawia na tematy hodowlane oraz korzysta z ich wiedzy i doświadczenia. Wspólnie interpretują też wyniki oceny.

Pan Sadowski stawia również na genetykę, mając doświadczenie w pracy inseminacyjnej sam dobiera buhaje do kojarzeń, poprawiające wydajność krów. Pan Jacek żywi swoje stado głównie sianokiszonkami, kukurydzą i paszami treściwymi.

Plany na 2017 rok i zamierzenia na przyszłość
Pan Sadowski planuje dokupić prasę do sianokiszonki, aby przygotowywać pasze o jeszcze lepszej jakości, a także wóz paszowy w celu usprawnienia przygotowywania pasz. W dalszej kolejności Hodowca zamierza rozpocząć budowę nowego budynku dla młodzieży. Ponadto będzie prowadził dalsze prace wpływające na wzrost wydajności stada korzystając przy tym z narzędzi oferowanych przez PFHBiPM. Sukces, zdaniem Pana Sadowskiego to duże słowo i daleka droga wymagająca dużego nakładu pracy, rzetelności i wiedzy. Hodowca dużą wagę przywiązuje do kalkulacji kosztów produkcji,
dlatego też chętnie będzie korzystał z nowego programu PFHBiPM jakim jest program Columb.