Header Image

GR ALINA KACZAŁA-SZYMCZAK

KONARZEW, WIELKOPOLSKIE

Pani Alina Kaczała–Szymczak, produkcję zwierzęcą nastawioną na produkcję mleka prowadzi od 2003 roku. Hodowczyni wraz z mężem uzyskała wyróżnienie w 2014 roku w XII Ogólnopolskim Konkursie – Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.  W konkursie „Wielkopolski Rolnik Roku”, w 2014 roku znalazła się wśród 10 wyróżnionych rolników.

Głównymi czynnikami mającymi wpływ na osiągnięty
w 2016 sukces stada są:
• podział zwierząt na grupy żywieniowe, w szczególności grupy krów po wycieleniu,
• wydzielenie miejsca dla krów zasuszonych poza oborą, pozwala to powiększyć miejsce dla krów produkujących mleko,
• zwiększenie areału pól pod zasiew kukurydzy z przeznaczeniem na paszę,
• w strukturze zasiewów – zawsze kilka odmian kukurydzy,
• wykorzystywanie wyników oceny do prowadzenia stadapod względem zdrowotności, z naciskiem na informacje o poziomie komórek somatycznych,

• korzystanie z informacji o moczniku by prawidłowo bilansować dawki.

Źródła powodzenia gospodarstwa – recepta na sukces
• Korzystanie z programu Hodowca Online.
• Badanie wszystkich sztuk po zastosowaniu antybiotyku, bez względu na okres karencji.
• Przesiewanie łąk co 5 lat, by mieć dobry materiał do robienia kiszonek.
• Zakup paszowozu samojezdnego o większej wydajności, by TMR był lepiej przygotowany.

Plany na 2017 rok i zamierzenia na przyszłość
Zmiana systemu doju na halę wyposażoną w karuzelę lub rozbudowa obecnej hali udojowej.