Header Image

GR KOMOROWO

SOBIESIERZNO, KUJAWSKO-POMORSKIE

3 główne czynniki mające wpływ na osiągnięty w 2016 roku sukces stada zdaniem Prezes Grażyny Hogi:
1. Bardzo dobra jakość pasz objętościowych.
2. Stabilność żywienia. Od dwudziestu lat współpracujemy z tą samą firmą paszową, z którą wspólnie ustalamy dawki pokarmowe. Pomimo niedostatku kiszonki z kukurydzy, spowodowanej suszą w 2015 roku, udało się nam zapewnić stabilność żywienia.
3. Dobra organizacja pracy oraz wprowadzenie premii uznaniowych dla pracowników.

Źródła powodzenia gospodarstwa – recepta na sukces
Gospodarstwo Rolne Komorowo Sp. z o.o. można scharakteryzować jako rodzinną spółkę pracowniczą. Efektem tego jest wysoka motywacja do optymalizacji produkcji zwierzęcej i roślinnej.

Plany na 2017 rok i zamierzenia na przyszłość
Spółka od wielu lat osiąga wysokie i stabilne wyniki w produkcji mleka. W związku z tym nie planujemy żadnych rewolucji w tym dziale. Jedyną większą zmianą będzie wykorzystanie systemu wykrywania rui u jałówek. Głębsze zmiany będą obejmowały produkcję roślinną – uprawa
pasowa i zmienne dawkowanie nawozów. W szerszej perspektywie planujemy również stopniowe rozwijanie produkcji sadowniczej.