Header Image

GR MARCIN GROMADA

LUDZISKO, KUJAWSKO-POMORSKIE

Główne czynniki mające wpływ na osiągnięty w 2016 roku sukces stada
Hodowca miniony rok komentuje następująco: „W 2016 roku wydajność ponownie wzrosła. To efekt nie tylko naszej pracy, ale także ścisłej współpracy ze specjalistami z PFHBiPM tj.: zootechnikiem oceny, inspektorem nadzoru i doradcą żywieniowym.
Comiesięczna analiza raportów wynikowych pozwala mi na bieżącą korektę dawki pokarmowej, a co najważniejsze optymalizację żywienia. Mam na myśli nie tylko zbilansowanie żywienia, ale przede wszystkim ograniczenie kosztów. Przy spadających cenach mleka w końcówce 2015 roku i pierwszym półroczu 2016 roku był to bardzo ważny element w finansach gospodarstwa. Utrzymanie wysokiego poziomu produkcji, a głównie racjonalne żywienie pozwoliło nam w miarę spokojnie przetrwać blisko roczny okres niskich cen skupu mleka

Pomimo, że było ciężko, nie ograniczyliśmy jak wielu innych hodowców, pasz treściwych i dodatków mineralnych w dawce pokarmowej. Teraz widzimy, że była to trafna decyzja. Wydajność wzrosła.
Nie mamy też większych problemów ze zdrowotnością stada i z rozrodem” – podsumowuje z zadowoleniem Pan Marcin.

Plany na 2017 rok i zamierzenia na przyszłość
„W planach mamy teraz budowę jałowników. – opowiada Hodowca z Ludziska. – Chcemy wykorzystać do tego celu silosy na kiszonkę, które obecnie są już zbyt małe aby pomieścić niezbędną ilość pasz. Przy nich powstaną okólniki aby zapewnić młodzieży swobodny ruch.”