Header Image

JANUSZ PIETRZAK

ŁUBOWO, WIELKOPOLSKIE

Główne czynniki mające wpływ na osiągnięty w 2016 roku na sukces stada:
• Regularna analiza raportów wynikowych z oceny wartości użytkowej, a w nich przede wszystkim informacji o potencjalnym zagrożeniu ketozą czy poziomie mocznika w mleku. Hodowca zamawia i korzysta z danych zawartych w raportach: STADO (RW1), PRÓBA (RW2), a także ROZRÓD
(RW3), ZDARZENIA (RW6) czy też WARTOŚĆ HODOWLANA (RW7).
• Bieżący dostęp do informacji programu Hodowca on-line, monitoring stada i szczegółowe analizy danych niezbędnych w odpowiedzialnym zarządzaniu stadem.
• Analiza pasz, m.in. w laboratorium PFHBiPM w Kobiernie oraz wykorzystywanie uzyskanych analiz w celu odpowiedniego ułożenia dawki żywieniowej. Źródła powodzenia gospodarstwa – recepta na sukces
• Wieloletnie doświadczenie i wiedza praktyczna przekazana przez ojca – znanego wielkopolskiego hodowcę Zenona Pietrzaka.
• Nieocenione wsparcie i pomoc rodziny, starszego brata Romana oraz mamy Marianny.

• Duże zaangażowanie hodowcy w sprawy gospodarstwa, całkowite poświęcenie się wykonywanej pracy i ogromne zamiłowanie do hodowli bydła.
• Wysoki standard żywienia oraz dbałość o jakość paszy dla zwierząt, w tym szczególnie kiszonek produkowanych w gospodarstwie.
• Żywienie krów w systemie TMR.
• Stała współpraca z lekarzem weterynarii.
• Korzystanie z wyników prowadzonej przez lata oceny wartości użytkowej.
• Praca nad wysoką wartością genetyczną stada.

Gospodarstwo posiada 60 ha użytków rolnych, w tym 13 ha użytków zielonych, które zabezpieczają bazę paszową. W uprawach przeważają kukurydza na pasze, pszenica i rzepak.

Plany na 2017 rok i zamierzenia na przyszłość
Założenie własnej rodziny. Rozwój gospodarstwa, w tym zwiększanie areału i budowa nowoczesnej obory wolnostanowiskowej. Modernizacja parku maszynowego.