Header Image

JERZY STĄCZEK

JAĆMIERZ, PODKARPACKIE

3 główne czynniki mające wpływ na osiągnięty w 2016 roku sukces stada
1. Prowadzenie gospodarstwa rodzinnego sprawia, że praca na każdym etapie wykonywana jest w sposób sumienny, rzetelny i co najważniejsze z pasją.
2. Ocena wartości użytkowej, dobór buhajów do kojarzeń, ostra selekcja bydła, mająca na celu wyeliminowanie słabych, mało wydajnych sztuk, nie rokujących na przyszłość, spowodowała zwiększenie wydajności i zdrowotności stada.
3. Prawidłowa pielęgnacja użytków zielonych przeznaczonych na najważniejszą paszę dla bydła: uprawki takie jak włókowanie, napowietrzanie ,nawożenie mineralne, wysokie ścinanie traw wpłynęły na wysoką jakość pasz objętościowych, pozyskiwanych w gospodarstwie.

Źródła powodzenia gospodarstwa – recepta na sukces
Zdaniem Hodowcy nie ma jednoznacznej recepty na sukces, ważnych jest wiele składowych. Nie byłoby tak wysokiej wydajności bez odpowiedniej genetyki, oceny wartości użytkowej i wysokiej jakości własnych pasz.

Pasze te są właściwie przygotowywane dzięki nowoczesnemu sprzętowi, ale jak mówi Hodowca sam sprzęt nie wystarczy, potrzebna jest wiedza i umiejętności, dlatego chętnie uczestniczy w różnych szkoleniach i kursach. Trzeba też podążać za nowoczesnością, wszelkie innowacje wprowadzane „z głową” do gospodarstwa skutkują jego lepszym działaniem. Korzystanie z rad doświadczonych żywieniowców przynosi wymierne efekty.

Największym życzeniem Hodowcy jest, aby w dalszym ciągu każdy z członków rodziny podchodził w sposób rzetelny do swoich zadań. To ma nadzieję przyczyni się do stopniowego dalszego wzrostu wydajności i poprawy parametrów mleka. Wspólny wysiłek całej rodziny, zaangażowanie i determinacja w dążeniu do obranych celów są kluczem do sukcesu. Optymistyczne podejście do życia, wyciąganie wniosków z popełnianych błędów i otwartość na nowości są planami na dalsze sukcesy w przyszłości. A uśmiech na twarzy też pomaga w osiągnięciu sukcesu.