Header Image

KOMBINAT ROLNY KIETRZ

KROTOSZYN/ PILSZCZ, OPOLSKIE

Główne czynniki mające wpływ na osiągnięty w 2016 roku sukces stada zdaniem Prezesa Sikory
Poprawa warunków utrzymania bydła oraz technologii przygotowywania pasz objętościowych, a także systematyczność i konsekwencja w pracy hodowlanej. Poprawa warunków utrzymania to modernizacja już użytkowanych ferm, ale także budowa nowej i nowoczesnej fermy w Langowie. Zwłaszcza ferma w Krotoszynie została w ostatnich latach mocno zmodernizowana, szczególnie w kwestiach związanych z odchowem cieląt i młodzieży. Wybudowano tam nowy jałownik, cielętnik i porodówkę.

Kolejnym istotnym czynnikiem wpływającym na osiągnięte wyniki na fermach Krotoszyn i Pilszcz była stabilizacja w zatrudnieniu kadry zootechnicznej. Kierownik fermy w Pilszczu, pan Zbigniew Bania, jest obecnie najdłużej pracującym zootechnikiem w całym przedsiębiorstwie. Kierownik fermy Krotoszyn Pan Maciej Rzeszot to również doświadczonym specjalista. Źródła powodzenia gospodarstwa – recepta na sukces. Nie boimy się wprowadzać do produkcji nowych technologii i rozwiązań, ale każdorazowe ich wprowadzenie jest poparte dogłębną analizą tak, aby dostosować nowe rozwiązanie do konkretnych potrzeb. Dotyczy to w szczególności budynków.

W chwili obecnej trwa kończenie inwestycji w postaci obiektu hodowlanego Langowo. Zastosowane w nim rozwiązania są wypadkową doświadczenia z użytkowania ferm w Krotoszynie i Pilszczu. Zdaniem Prezesa Sikory „Nigdy nie jest tak, że nie można czegoś zrobić lepiej niż wcześniej. Sztuka polega na wyciąganiu właściwych wniosków i zastosowaniu ich w praktyce”. We wszystkich fermach KR Kietrz przy realizacji pracy hodowlanej korzysta się z nowoczesnych narzędzi hodowlanych związanych z embriotransferem, indywidualnym doborem buhajów do kojarzeń czy wyceny genomowej.

Plany na 2017 rok i zamierzenia na przyszłość
Najważniejszym zadaniem dla KR Kietrz jest dokończenie budowy i zasiedlenie fermy Langowo. Docelowy stan krów dojnych w całym przedsiębiorstwie to 3 200 szt. Ponadto dalsze prace poprawiające dobrostan zwierząt, ponieważ wraz z wzrostem wydajności zwiększają się też
potrzeby zwierząt w tym zakresie.