Header Image

KR SZESTNO

Źródła powodzenia gospodarstwa – recepta na sukces
Andrzej Boruch – Prezes Zarządu KR Szestno, od 2001 roku z powodzeniem realizuje określone założenia i procesy, które docelowo składają się na obecne, spektakularne wyniki hodowlane i produkcyjne stada. Każdy z czynników wpływających na sukces stada ma określony stopień ważności, a są nimi:
1. genetyka -25%;
2. żywienie -35%;
3. środowisko, dobrostan zwierząt – 25%;
4. sezon użytkowania -15%.

Genetyka w KR Szestno realizowana jest w oparciu o zakup nasienia najlepszych rozpłodników z USA i Kanady. Główny nacisk kładzie się tu na wypracowanie pożądanego kalibru krów, budowę wymienia i postawę nóg oraz długowieczność (obecnie w stadzie 6 krów przekroczyło próg 100 tysięcy kilogramów produkcji życiowej). Systematycznie doskonalone żywienie, oparte jest głównie na sianokiszonkach z traw, kiszonkach z kukurydzy, lucerny i pasz treściwych układanych wg własnych receptur oraz premiksów. W spółce stale liczone i analizowanie są koszty żywienia, gdyż jest to główny czynnik opłacalności produkcji mleka. Środowisko, dobrostan zwierząt podlega ciągłej optymalizacji. Parametry techniczne budynków inwentarskich dostosowano do przyjętego w Kombinacie systemu utrzymania i chowu zwierząt oraz obowiązujących przepisów.

Ferma składa się z ośmiu hal wolnostanowiskowych z boksami ścielonymi słomą, porodówki, izolatki oraz pomieszczenia gospodarczego. Dużą wagę przykłada się tu do obsady zwierząt na jednostkę powierzchni, dobrego oświetlenia, dopracowano wentylację oraz czynniki odpowiedzialne za temperaturę i mikroklimat. Spełnienie tych warunków warunkuje dobre zdrowie, a więc i wysoką produkcję. W Szestnie jakość opieki weterynaryjnej oraz zootechnicznej utrzymywana jest na bardzo wysokim poziomie.

Krowy w Kombinacie utrzymywane są cały rok w obiektach z możliwością wyjścia na wybieg położony przy oborach. Dzięki takiemu rozwiązaniu produkcja mleka na fermie przez cały rok jest stabilna.

Plany i zamierzenia na przyszłość
Wprowadzenie genomowej oceny materiału żeńskiego, co stworzy możliwość zwiększenia intensywności selekcji i tempa postępu genetycznego, szczególnie w połączeniu z innymi technologiami rozrodu np.: seksowanie nasienia. Dalsza praca nad żywieniem krów o najwyższych wydajnościach
oraz odchowem młodzieży.