Header Image

KRYSTIAN JÓZEF KONTNY

LEŚNIK, OPOLSKIE

Główne czynniki mające wpływ na osiągnięty w 2016 roku sukces stada zdaniem pana Józefa Kontnego
Na pewno jednym z najistotniejszych czynników decydujących o sukcesie w hodowli bydła jest genetyka. Jest to efekt wieloletniej pracy hodowlanej. Od lat zwracamy baczną uwagę na dobór najlepszych dla naszego stada buhajów. Nie oszczędzamy na zakupie nasienia. Korzystamy także z pomocy specjalistów z PFHBiPM w komputerowym doborze do kojarzenia DoKo. Dzięki temu od ok. 20 lat mamy corocznie matki buhajów. Na dzień dzisiejszy w stadzie są 2 krowy – matki buhajów i siedem jałówek po ocenie genomowej zakwalifikowane na matki buhajów. Następnym czynnikiem jest wysoka zdrowotność stada, brak większych problemów zdrowotnych. W bieżącym roku nie mieliśmy kłopotów z rozrodem, a jak wiadomo bez dobrego rozrodu nie ma mowy o wysokiej produkcji. Wiąże się to zapewne z faktem, że w nowej oborze wolnostanowiskowej zwierzęta mają zdecydowanie lepsze warunki niż w starym obiekcie. Łatwiejsze jest także wykrywanie krów w rui. Wreszcie, w roku ubiegłym mieliśmy wystarczającą ilość dobrej jakości pasz objętościowych.

Źródła powodzenia gospodarstwa – recepta na sukces
Jednym z ważniejszych czynników wpływających na powodzenie gospodarstwa jest fakt, że jest to gospodarstwo rodzinne, w którego prowadzeniu pomagają mi rodzice – mama Teresa i tata Jan.

Można powiedzieć, że każdy się w czymś specjalizuje, rodzice zajmują się głównie krowami, a ja polem i opasami. Nie bez znaczenia jest fakt, że ocena prowadzona jest w gospodarstwie od 1977 roku, czyli już od trzech pokoleń. Na podstawie raportów wynikowych, co miesiąc analizujemy poziom mocznika, poprawność zbilansowania dawki pokarmowej oraz liczbę komórek somatycznych. Ponadto korzystamy z programu Hodowca Online.
Kolejny ważnym czynnikiem jest to, że od dwóch lat użytkujemy nową oborę, w której krowy i jałówki mają nieporównywalnie lepsze warunki, niż w starym obiekcie, gdzie z powodu braku miejsca w dalszym ciągu przebywają cielęta. Widzimy, że w nowej oborze jest zdecydowanie więcej powietrza i krowy pokazują, między innymi poprzez wydajność, że się w niej lepiej czują.

Plany na 2017 rok i zamierzenia na przyszłość
Pomimo dobrej wentylacji, otwartym ścianom i tak w najbliższym czasie musimy jeszcze zamontować dodatkowe wentylatory w oborze. Jednak najważniejszym zadaniem będzie budowa nowego cielętnika. Z braku miejsca w nowej oborze cielęta na chwilę obecną są utrzymywane w starym budynku z opasami. Planujemy budowę otwartej wiaty w której będą stały osłonięte od wiatru i słońca indywidualne budki dla cieląt.