Header Image

MAŁGORZATA I LESZEK DUSZNIK

WIERZBA, LUBELSKIE

Główne czynniki mające wpływ na osiągnięty w 2016 roku sukces stada
• Ciągła praca hodowlana w stadzie, przywiązywanie dużej wagi do wartości hodowlanej utrzymywanych krów, korzystanie z programu do kojarzeń DoKo.
• Dbałość o dobrostan zwierząt, poprzez zapewnienie optymalnych warunków środowiskowych w nowej, dobrze wyposażonej wolnostanowiskowej oborze.
• Troska o jakość pasz objętościowych i treściwych.
• Efektywne wykorzystanie informacji uzyskiwanych w ramach prowadzenia oceny wartości użytkowej, a w szczególności monitoring zawartości mocznika w mleku poszczególnych grup laktacyjnych oraz analiza danych zawartych w nowym raporcie ŻYWIENIE (RW11).

Państwo Dusznikowie, utrzymują produkcję mleka na wysokim poziomie od wielu lat. Już w 2012 roku średnia wydajność roczna od krowy wyniosła w ich gospodarstwie ponad 13 000 kg. Ze względu na tak wysoką wydajność krowy dojone są3-krotnie w ciągu doby.

Źródła powodzenia gospodarstwa – recepta na sukces
Praca nad wysoką wartością genetyczną stada. Rozważne decyzje inwestycyjne. Zaplecze technologiczne  oraz wybudowana w 2003 roku nowoczesna obora, wyposażona między innymi w halę udojową z automatycznym pomiarem ilości udojonego mleka.
Fachowe gospodarowanie bazą paszową, pozwalające na gromadzenie wystarczających i odnawianych co roku zapasów
pasz objętościowych. Umiejętne wykorzystanie wyników oceny wartości użytkowej w zarządzaniu stadem, a w szczególności informacji dostarczanych
wraz z raportami wynikowymi. Sukces gospodarstwa to wynik rodzinnej pracy zespołowej, w której niemały udział ma syn Piotr.
Plany na 2017 rok i zamierzenia na przyszłość
Powiększenie obory oraz budowa nowego budynku z przeznaczeniem do odchowu młodzieży.