Header Image

MARIAN KRAUS

PODSARNIE, MAŁOPOLSKIE

Podsarnie położone jest malowniczo na Orawie u stóp Babiej Góry, gdzie Marian Kraus wraz z żoną Anielą i synem Mirosławem prowadzą hodowlę bydła polskiego czerwonego. Hodowca użytkuje 30 ha, w tym 5 ha gruntów ornych. Pan Marian zaczynał hodowlę krów rasy polskiej czerwonej od
kilku sztuk zakupionych między innymi od Jana Solarczyka. Od początku opowiada się za doskonaleniem swojego pogłowia nasieniem europejskich ras bydła czerwonego. Ocena wartości użytkowej prowadzona jest w stadzie od 15 lat.

Źródła powodzenia gospodarstwa – recepta na sukces
Jałowice i krowy utrzymywane są w tradycyjnej oborze uwięziowej, która daje Hodowcy możliwość indywidualnej kontroli pobierania paszy: „…z ręki krowy u nas jedzą”. Latem przebywają na pastwisku. Według Hodowcy podstawą sukcesu są: „dobra genetyka, systematyczność, stosowanie bolusów energetycznych, pilnowane tego aby krowy zjadły wszystko”.

W wynikach składu mleka, na podstawie prowadzonej oceny, Hodowca odczytuje głównie parametry białka i tłuszczu. Ponadto dużą wagę przykłada do wskaźnika ostrzegającego przed subkliniczną ketozą, która może zdarzyć się w stadzie.

Plany na 2017 rok i zamierzenia na przyszłość
Aby być bardziej atrakcyjnym na rynku mleka, Pan Kraus w niedalekiej przyszłości planuje wraz z synem powiększenie obory i wzrost obsady do 60-70 krów wraz z przychówkiem. Kolejnym marzeniem Hodowcy jest użytkowanie, wyhodowanej na bazie rodzimych genów i dostosowanej do górskich warunków żywienia, wysokowydajnej odmiany bydła polskiego czerwonego.