Header Image

MONTAGRO

WIERZBICA, LUBELSKIE

Prezes Montagro Sp. z o.o. Pan Marcin Stachowicz, decyzję o hodowli krów mlecznych podjął w 2005 roku, a jego wybór padł na rasę montbeliarde. Wtedy to zaimportowano 200 szt. cielnych jałowic z Francji. Zwierzęta utrzymywane były w oborach głębokich na oborniku, powstała też hala udojowa (bok w bok) na 16 stanowisk. W 2013 roku oddano do użytku nową oborę wolnostanowiskową na 350 zwierząt. To nowoczesny budynek, w którym komputer steruje wentylacją, kurtynami i zgarniaczem obornika, z system ściołowym przy użyciu separatu otrzymywanego z gnojowicy. Gospodarstwo aktualnie utrzymuje 340 krów, 280 jałowic oraz 40 buhajów opasowych.

Źródła powodzenia gospodarstwa – recepta na sukces
Bezpośredni nadzór nad hodowlą prowadzi doświadczony zootechnik Pan Wojciech Respond, który również wykonuje inseminację krów. Montagro od samego początku korzysta z usług PFHBiPM, wykorzystując wyniki oceny w codziennym doskonaleniu wartości swoich zwierząt. Zootechnik gospodarstwa, na co dzień korzystający z programu Hodowca Online zapewnia, że ocena pomaga w optymalizacji produkcji, zwiększeniu zysków poprzez pomoc w podejmowaniu decyzji i dostarcza wielu cennych informacji.

Raporty wynikowe są kluczowym narzędziem pomocnym w podejmowaniu decyzji o brakowaniu, selekcji oraz doborze do kojarzeń. Ocena składu mleka natomiast wykorzystywana jest do optymalizacji żywienia, gdzie pomocny jest tu zwłaszcza raport ŻYWIENIE (RW11). Analiza somatyki pozwala na selekcję krów chronicznie chorych, co niesie za sobą zwiększenie wydajności stada i podniesienie standardów zdrowotnych. Decyzję o hodowli rasy montbeliarde w Montagro podjęto ze względu na spodziewaną lepszą długowieczność, co ma potwierdzenie w obserwowanych obecnie wynikach. Krowy produkują mleko średnio przez 5,5 laktacji. Na uwagę zasługuje fakt, że 4 krowy przekroczyły poziom 100 tys. kg mleka w swojej życiowej wydajności, a kilka kolejnych zbliża się do tej granicy.

Plany na 2017 rok i zamierzenia na przyszłość
Pan Prezes Marcin Stachowicz sukcesywnie planuje kolejne inwestycje. Rozpoczął już prace projektowe budynku do odchowu młodego bydła, który wyposażony ma być w separator gnojowicy.