Header Image

OHZ GŁOGÓWEK

ZAKŁAD ZAWADA, OPOLSKIE

3 główne czynniki mające wpływ na osiągnięty w 2016 roku sukces stada zdaniem Prezesa Grzegorza Ariana
Do osiągnięcia wysokiej wydajności w dużej mierze przyczynił się wysoki poziom genetyczny stada, który jest pracą kilku pokoleń pracowników. Ciągłość i konsekwencja w pracy genetycznej stanowią bazę niezbędną dla uzyskiwania dobrych wyników. Kolejny istotny czynnik to warunki
środowiskowe i żywienie, w tym szczególnie poprawa jakości pasz objętościowych: kiszonki z kukurydzy, sianokiszonki z lucerny i traw. Wreszcie załoga. Od kadry zootechnicznej i pracowników obsługujących hodowlę do pracowników produkcji roślinnej, którzy przygotowują doskonałej
jakości pasze objętościowe, wszyscy przyczyniają się do sukcesów. W 2016 roku było ich kilka, m.in.: 1 miejsce w XXII Ogólnopolskim Konkursie Farmer Roku, 2 miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne w kategorii Zakład Rolny, 2 superczempiony, 4 czepiony i 2 wiceczempiony na Śląskiej Wystawie Bydła Hodowlanego w Kamieniu Śląskim, czempion i 2 wiceczempiony na IX Ogólnopolskiej Wystawie Bydła Hodowlanego w Minikowie.

Źródła powodzenia gospodarstwa – recepta na sukces
W rolnictwie nie wszystko możemy przewidzieć. Żeby osiągać w produkcji efekty to musimy mieć możliwość zmierzenia i poznania jak największej liczby istotnych parametrów wpływających na poziom produkcji.

Dlatego konieczne jest korzystanie z nowoczesnych narzędzi takich jak ocena, genomika, programy do zarządzania stadem czy biotechnika rozrodu. My z nich korzystamy i już teraz widzimy efekty ich stosowania. Od 6 lat wykorzystujemy program DoKo do indywidualnego doboru buhajów do
kojarzeń. W 2012 roku mieliśmy mniej niż 1% krów z oceną ogólną typu i budowy 85 pkt. i więcej. Obecnie takich krów w naszym stadzie już 19,7%, w tym 6 krów excellent! Poprawa pokroju krów przekłada się bezpośrednio na wartości ekonomiczne użytkowanych zwierząt w postaci systematycznego wzrostu wydajności krów ubyłych do 35 000 kg mleka i długości użytkowania do ok 3,5 laktacji. Teraz naszym celem hodowlanym jest 40 000 kg mleka wydajności życiowej, długość użytkowania 4 laktacje, min. 50% krów w 3 i wyższej laktacji, poprawa długowieczności krów.

Na dzisiaj, w stadzie znajdują się 3 krowy z wydajnością życiową powyżej 100 tys. kg mleka, ale chcemy zwiększyć ich udział. Naszym celem jest udowodnienie wynikami, że piękna pokrojowo krowa to krowa o wysokiej produkcji życiowej, czyli krowa ekonomiczna. W 2016 roku sprzedaliśmy do Luksemburga 6 zarodków. To świadczy, że warto korzystać z nowoczesnych narzędzi w zarządzaniu stadem.

Plany na 2017 rok i zamierzenia na przyszłość
Naszym celem w najbliższym okresie jest nieustanna poprawa warunków bytowania zwierząt we wszystkich obiektach hodowlanych, budowa wiaty dla cieląt, modernizacja jałownika. Ponadto stałe podnoszenie wartości hodowlanej zwierząt poprzez konsekwentną pracę hodowlaną oraz udział w wystawach hodowlanych.