Header Image

OHZ KAMIENIEC ZĄBKOWICKI

STARCZÓW, DOLNOŚLĄSKIE

3 główne czynniki mające wpływ na osiągnięty w 2016 roku sukces stada zdaniem Prezesa Wiktora Karola
W OHZ Kamieniec Ząbkowicki postawiliśmy na dobrostan zwierząt. Oborę, w której przebywa bydło mleczne podzielono na trzy obszary: wypoczynkowy, z wygodnymi kojcami na matach gumowych i ściółce, paszowy z pełnym dostępem dla wszystkich krów do stołu paszowego oraz udojowy tj. halę udojową przyjazną zwierzętom i wygodną dla dojarza. Żywienie odbywa się systemem TMR, w skład którego wchodzą bardzo dobrej jakości pasze objętościowe (kiszonki z traw i kukurydzy), pasze treściwe oraz dodatki mineralno-witaminowe.

W doskonaleniu cech genotypowych i fenotypowych bydła wykorzystywane są rozpłodniki z top listy najlepszych buhajów. Obecnie, po osiągnięciu oczekiwanej wysokiej wydajności produkcyjnej, do kojarzeń wybiera się buhaje poprawiające zdrowotność, jakość mleka, pokrój oraz długowieczność.

Źródła powodzenia gospodarstwa – recepta na sukces
Receptą na sukces OHZ Kamieniec Ząbkowicki jest wyznaczenie sobie celu i dążenie do niego. Strategią gospodarstwa jest utrzymanie wysokiej produkcji mleka poprzez wykorzystanie posiadanego potencjału. Jałówki, wycenione genomowo i osiągające wysokie indeksy trafiają do embriotransferu. Urodzone jałówki pozostają w gospodarstwie, natomiast buhajki odstawiane są do lokalnej spółki inseminacyjnej

. Żywienie zwierząt prowadzimy w oparciu o badania pasz zarówno objętościowych jak i TMR, analizę danych z raportów wynikowych z oceny oraz na podstawie współpracy z doradcą żywieniowym. Planowana w najbliższym czasie budowa silosów, pozwoli na zwiększenie pasz objętościowych w dawkach pokarmowych, co wpłynie na obniżenie kosztów żywienia.

Obecny park maszynowy jest nowoczesny i rozwinięty, stała jego modernizacja pozwala na usprawnienie oraz przyśpieszenie prac, jak i ograniczenie wysiłku ludzkiego. Zootechnicy gospodarstwa mają stały dostęp do internetowego programu Hodowca Online. Raporty wynikowe z danymi nt.
poziomu komórek somatycznych, żywienia oraz „usługa ketozowa” znacznie ułatwiają zarządzanie stadem.

Plany na 2017 rok i zamierzenia na przyszłość
W 2017 roku chcemy utrzymać, a nawet nieznacznie zwiększyć wydajność i jakość mleka. Będziemy dążyć do liczebności stada na poziomie 1 000 krów mlecznych w całym OHZ. Planujemy inwestycje w wysokowydajny sprzęt do zbioru ziemiopłodów, produkcji kiszonek i TMRu oraz budowę nowego jałownika dla 315 zwierząt oraz dwa silosy na około 8 tys. ton kiszonek.