Header Image

ROBERT NENEMAN

WEŁNICA, WIELKOPOLSKIE

Źródła powodzenia gospodarstwa – recepta na sukces
Hodowla bydła mlecznego prowadzona jest w Wełnicy już od dwóch pokoleń, a zgromadzona wiedza i doświadczenie mają ogromne znaczenie w umiejętnym zarządzaniu stadem. Ocena wartości użytkowej bydła prowadzona jest tu od ponad 50 lat. Pan Neneman duże znaczenie przywiązuje do planowania i przewidywania działań w swojej hodowli. Zmian dokonuje w sposób przemyślany, umiejętnie i cierpliwie poprawiając to co dobre na
jeszcze lepsze, unikając przy tym gwałtownych reform.
W ocenie Pana Roberta Nenemana na wysoką wydajność mleczną stada wpływa szereg czynników opisanych poniżej:
• dobrostan zwierząt i stworzenie im optymalnych warunków środowiskowych;
• umiejętny dobór buhajów do krycia i dobra inseminacja;
• efektywny odchów jałowic;
• długowieczność krów;
• korzystanie z pomocy fachowców w dziedzinie doradztwa żywieniowego;

• wykorzystywanie raportów wynikowych z oceny do analiz, ponieważ dostarczają one danych i uzupełniają wiedzę (m.in. o ketozie, moczniku i komórkach somatycznych) niezbędną do prawidłowego zarządzania stadem;
• możliwość otrzymywania raportów wynikowych mailem, co istotnie skraca czas oczekiwania na wynik. Pan Neneman korzysta również z programu Hodowca Online;
• możliwość badania pasz w Laboratorium w Kobiernie. Otrzymane wyniki Hodowca wykorzystuje we współpracy  z doradcami żywieniowymi. Jak sam podkreśla, współpraca ze wspomnianym laboratorium to duża wygoda ponieważ nie musi nigdzie jeździć, daje próbkę paszy zootechnikowi
oceny i na drugi dzień ma w komputerze wynik badania.

Plany na 2017 rok i zamierzenia na przyszłość
W bieżącym roku Hodowca liczy na stabilizację ceny mleka na dobrym poziomie. Zastanawia się także nad zadaszeniem wybiegu dla krów, co pozwoliłoby z jednej strony poprawić warunki dla zwierząt, a z drugiej ułatwiłoby prace związane z codzienną obsługą zwierząt.