Header Image

SK DOBRZYNIEWO

DOBRZYNIEWO, WIELKOPOLSKIE

Stadnina Koni w Dobrzyniewie Spółka z o.o., pozostając pod nadzorem właścicielskim Agencji Nieruchomości Rolnych, realizuje zadania określone w programach hodowlanych MRiRW. Głównym celem działalności Stadniny jest upowszechnianie szeroko rozumianego postępu w rolnictwie, w tym szczególnie biologicznego oraz zachowanie zasobów genetycznych zwierząt. W spółce prowadzona jest hodowla bydła mlecznego rasy polskiej holsztyńsko – fryzyjskiej oraz koni rasy wielkopolskiej, szlachetnej półkrwi oraz konika polskiego.

Źródła powodzenia gospodarstwa – recepta na sukces
Gospodarstwo Dobrzyniewo, to najmniejsza jednostka należąca do Spółki. Zwierzęta utrzymywane są w oborze uwięziowa na 120 stanowisk ze stołem paszowym pośrodku budynku oraz wybiegami na zewnątrz. Dój przeprowadzany jest przy pomocy aparatów udojowych MU 480, a w żywieniu wykorzystywany jest mobilny wózek paszowy dla pasz pełnoporcjowych. Powyższe systemy są kompatybilne i współpracują z programem DelPro 3.6.

W hodowli krów mlecznych postawiono na postęp genetyczny w zakresie cech produkcyjnych, z jednoczesnym doskonaleniem cech typu i budowy, szczególnie budowy wymienia, nóg oraz cech funkcjonalnych typu długowieczność i płodność. Wysokie wyniki produkcyjne stada uzyskiwane są dzięki
konsekwentnemu przestrzeganiu indywidualnego planu kojarzeń oraz prawidłowo przeprowadzanej selekcji stada podstawowego.

Dodatkowo poprawienie szeroko pojętego dobrostanu zwierząt oraz zmiana systemu żywienia przynosi oczekiwane rezultaty. Aktualnie, postęp hodowlany materiału elitarnego chcemy rozszerzać poprzez zastosowanie biotechnik rozrodu takich jak: nasienie seksowane oraz transplantację zarodków. Dlatego też Spółka kładzie duży nacisk na maksymalizację embriotransferu w połączeniu z selekcją genomową. Samice o najlepszych wartościach gEBV są przeznaczane do pozyskiwania zarodków. Natomiast jałówki, które nie spełniają kryteriów selekcyjnych pod względem gEBV kojarzone są z najlepszymi buhajami podczas tradycyjnej inseminacji. Hodowla oparta na solidnych tradycjach i konsekwentnie realizowanych programach hodowlanych przynosi wiele sukcesów. Wyhodowane w Stadninie Koni w Dobrzyniewie zwierzęta zdobywają liczne nagrody na wystawach krajowych i regionalnych. W ubiegłym roku podczas IX Ogólnopolskiej Wystawy Bydła Hodowlanego w Minikowie, prezentowane przez Spółkę zwierzęta zdobyły: superczempiona w kategorii jałowice rasy PHF oraz czempiona w kategorii jałowice w wieku 14-15 miesięcy rasy PHF.
Plany na 2017 rok i zamierzenia na przyszłość
W roku 2017 SK Dobrzyniewo zamierza w dalszym ciągu maksymalizować sprzedaż materiału hodowlanego (krów – pierwiastek, jałowic cielnych, buhajków hodowlanych) dla potrzeb indywidualnych rolników.