Header Image

SK IWNO

OBORA WIKTOROWO,WIELKOPOLSKIE

Główne czynniki mające wpływ na osiągnięty w 2016 roku sukces stada
Na bardzo dobre wyniki stada osiągnięte w 2016 roku wpływ miały inwestycje i działania pojęte w latach wcześniejszych, a przede wszystkim budowa w 2014 roku nowej, wolnostanowiskowej obory z dojarnią w Wiktorowie i utworzenie jednego stada krów rasy jersey.Dzięki polepszeniu dobrostanu oraz podziałowi krów na grupy laktacyjne udało się podnieść wydajność mleka od krowy o 450 kg w roku 2015, i o 254 kg w roku 2016. Do wzrostu wydajności przyczyniło się także kilka innych czynników, w tym przygotowanie wysokiej jakości pasz objętościowych i dobre zbilansowanie dawki żywieniowej.

Ponadto pracownicy Stadniny podkreślają istotność informacji uzyskiwanych z próbnych udojów, które pozwalają im obiektywnie ocenić stan zdrowotny stada i podejmować szybko odpowiednie działania. Dostarczanie danych z oceny w formie elektronicznej lub w programie Hodowca Online znacznie ułatwia i przyspiesza prawidłowe zarządzanie stadem.

Plany na 2017 rok i zamierzenia na przyszłość
W planach Stadniny przewidywany jest remont obory uwięziowej przeznaczonej dla młodzieży i krów przed wycieleniem