Header Image

SK MICHAŁÓW

GOSPODARSTWO MICHAŁÓW

Powstała w 1953 roku Stadnina Koni Michałów Sp. z o.o. jest spółką prawa handlowego należącą do Agencji Nieruchomości Rolnych. Od kilku lat spółka jest liderem w dziedzinie hodowli koni czystej krwi arabskiej nie tylko w Polsce ale i w Europie. Na uwagę zasługuje fakt utrzymywania przez Stadninę Koni Michałów dwóch wzorcowych stad bydła mlecznego: krów rasy jersey (gospodarstwo Michałów) oraz krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej (gospodarstwo Lubcza), które zostały wielokrotnie nagradzane za wyniki podczas wystaw hodowlanych o zasięgu regionalnym i krajowym. Bydło hodowlane utrzymywane jest w Michałowie od 1950 roku. Hodowlę krów rasy jersey rozpoczęto w 1986 roku, obecnie Stadnina użytkuje ponad 140 sztuk bydła tej rasy.

Źródła powodzenia gospodarstwa – recepta na sukces
• Właściwe zarządzanie stadniną w oparciu o nowoczesne techniki menadżerskie.
• Doskonalenie kadry kierowniczej.
• Profesjonalne podejście do spraw hodowlanych.

Wykorzystywanie nowych technologii w codziennej pracy hodowlanej.
• Analizowanie wyników oceny w celu zarządzania stadem wspólnie z doradcą żywieniowym i lekarzem weterynarii.
• Stała obsługa – wieloletni doświadczeni pracownicy oborowi.
• Kompetentny nadzór zootechniczny, weterynaryjny oraz współpraca z doradcami żywieniowymi.
• Odpowiedni dobór buhajów do rozrodu.
• Produkcja roślinna dedykowana w kierunku potrzeb paszowych hodowli bydła.

Plany na 2017 rok i zamierzenia na przyszłość
• Rozpoczęcie budowy nowej obory dla krów rasy jersey.
• Zmiany w produkcji roślinnej – wprowadzenie nowych odmian roślin.
• Dalsze unowocześnianie stadniny.