Header Image

SK NOWE JANKOWICE

Stadnina Koni Nowe Jankowice należy do liderów polskiej hodowli, świadczą o tym bardzo dobre wyniki produkcyjne mleka. Podstawą utrzymania krów w tym przedsiębiorstwie jest dbałość o ich dobrostan. Cielęta rodzą się w przestronnych, zmodernizowanych porodówkach. Następnie są utrzymywane w innowacyjnych otwartych cielętnikach typu wioska dla cieląt, po raz pierwszy zastosowanych w Polsce. Wychów jałówek ma miejsce
w wolnostanowiskowych, zmodernizowanych jałownikach typu otwartego. W oborach krów mlecznych zwraca się uwagę na dobre warunki wypoczynku w boksach legowiskowych, system wentylacji i urządzenia pozwalające na ograniczenie przyczyn powstawania stresu cieplnego. Takie podejście do zwierząt, jak podkreślają władze Stadniny, stanowi decydujący czynnik odpowiadający za uzyskany w 2016 roku sukces produkcyjny.

Źródła powodzenia gospodarstwa – recepta na sukces
• Prawidłowe zarządzanie.
• Dobra organizacja pracy.

• Wysokie kwalifikacje załogi.
• Dobrze zorganizowana i współpracująca ze sobą obsługa zwierząt, wspierana przez kompetentną kadrę zootechniczną.
• Współpraca z nauką. Aktualnie w SK Nowe Jankowice realizowane jest zadanie badawcze z działalności statutowej Instytutu Zootechniki PIB Balice pt.: „Optymalizacja warunków mikroklimatycznych w pomieszczeniach dla bydła” w ramach którego prowadzone są badania nad chłodzeniem krów w poczekalni, hali udojowej i oborze podczas występowania ekstremalnie wysokiej temperatury. W celu ograniczenia skutków stresu cieplnego w poczekalni zamontowano wentylator sufitowy, a pod wentylatorem urządzenia do zamgławiania powietrza. W hali udojowej zainstalowano wentylator kominowy z nadmuchem świeżego powietrza, a w oborze nowy typ śmigłowego zraszacza krów.