Header Image

SK NOWE JANKOWICE

GOSPODARSTWO SZARNOŚ, KUJAWSKO-POMORSKIE

Stadnina Koni Nowe Jankowice jest spółką hodowlaną Agencji Nieruchomości Rolnych w Warszawie o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej.

Stadnina to przedsiębiorstwo z ponad 60-letnia tradycją, należy do wyróżniających się w branży rolno – hodowlanej w kraju. Spółka jest liderem
w hodowli koni rasy polski koń zimnokrwisty. Oprócz hodowli koni, w Stadninie prowadzona jest hodowla i chów bydła mlecznego oraz produkcja roślinna.

Źródła powodzenia gospodarstwa – recepta na sukces
Tym co wyróżnia jankowicką hodowlę krów jest wysoka wartość genetyczna zwierząt, wsparta prawidłowym żywieniem. Dorobek hodowlany i produkcyjny przedsiębiorstwa to efekt zapewnienia zwierzętom właściwych warunków utrzymania, a co za tym idzie skupienia się na ich szeroko pojętym dobrostanie. W SK Nowe Jankowice zwraca się szczególną uwagę na warunki utrzymania zwierząt od urodzenia, poprzez wychów i okres produkcji mleka.

Swoich źródeł powodzenia Stadnina upatruje również w prawidłowym zarządzaniu i dobrej organizacji pracy, wspartej wysokimi kwalifikacjami załogi. Duże znaczenie odgrywa tu stabilność kadry zarządzającej, a także wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w produkcji roślinnej i zwierzęcej.
Jankowicka hodowla nie zamierza stać w miejscu i planuje w najbliższym czasie przygotowanie projektu innowacyjnej obory na 300 stanowisk w gospodarstwie Szarnoś i uzyskanie zezwolenia na jego budowę. Będzie to obora wolnostanowiskowa, boksowa typu otwartego (kurtynowa), z samodzielnym sektorem doju. Podstawowym zadaniem projektu będzie uzyskanie właściwych parametrów użytkowych przy możliwie niskich nakładach finansowych na budowę obory. Niebagatelne znaczenie ma także współpraca SK Nowe Jankowice Sp. z o.o. z jednostkami naukowymi takimi jak Instytut Zootechniki PIB w Balicach. Właśnie z Instytutem, na terenie gospodarstwa realizowane są badania dotyczące optymalizacji warunków mikroklimatycznych w pomieszczeniach dla bydła.