Header Image

SK PĘPOWO

PĘPOWO, WIELKOPOLSKIE

Stadnina Koni Pępowo istnieje od 1953 roku. Spółka prowadzi hodowlę koni rasy wielkopolskiej, której początki sięgają XVII wieku oraz Polskiego Konia Szlachetnej Półkrwi. Zajmuje się również hodowlą i chowem bydła mlecznego ras polskiej holsztyńsko – fryzyjskiej i simentalskiej. Bydło utrzymywane jest w dwóch obiektach hodowlanych – w Gospodarstwie w Gogolewie i na Fermie krów w Pępowie. Bydło rasy simentalskiej utrzymywane jest na Fermie w Pępowie.

Początek hodowli dały krowy zakupione w latach 2007 – 2008 w Niemczech. W roku 2016 osiągnęły one średnią wydajność ponad 8 tys. kg mleka – dla porównania średnia krajowa w Polsce z dostępnych publikacji dla bydła simentalskiego wyniosła 6 146 kg, a w Austrii i Szwajcarii odpowiednio 7 220 kg i 7 389 kg.

We współpracy z PFHBiPM przy użyciu programu DoKo w SK Pępowo prowadzony jest dobór buhajów dla ras simentalskiej i polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej. Ocenie genomowej poddawanych jest ok 100 jałówek PHF, prowadzona jest również ocena pokroju pierwiastek wprowadzanych do stada.

Potwierdzeniem skuteczności realizacji prac hodowlanych jest systematyczny wzrost wyników produkcyjnych i liczebności stada (w oparciu o własny materiał hodowlany) oraz wysoka wartość indeksu PF (106) w sezonie 2016/2.

Praca hodowlana w stadach SK Pępowo ukierunkowana jest na postęp genetyczny w zakresie:
• cech mleczności (wydajność mleka i białka);
• cech funkcjonalnych (płodność, zawartość komórek somatycznych w mleku, łatwość wycieleń, długowieczność i szybkość doju);
• cech pokroju (budowa wymienia, nóg i racic).

Dotychczas głównym czynnikiem ograniczającym rozwój hodowli bydła w SK Pępowo była stara infrastruktura budynków. W roku 2016 rozpoczęto budowę nowej fermy – docelowo na 1200 krów, w której zastosowane będą najnowsze rozwiązania technologiczne, co pozytywnie wpłynie na dobrostan zwierząt i uzyskiwane wyniki hodowlane, produkcyjne, a także pozwoli obniżyć koszty produkcji.

SK Pępowo współpracuje z następującymi ośrodkami naukowo-badawczymi:
• Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt w zakresie żywienia krów i odchowu jałowizny – prof. Maciej Kowalski;
• Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Hodowli Zwierząt i Oceny Surowców w zakresie wpływu chorób racic na rozród oraz wydajność mleczną krów-prof. Ryszard Skrzypek;
• Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy Balice w zakresie realizacji programu hodowlanego rasy simentalskiej.