Header Image

SZYMON KOZŁOWSKI

DZIUPLINA, DOLNOŚLĄSKIE

Chowem i hodowlą krów mlecznych, w gospodarstwie swojego syna Szymona, zajmuje się Pan Ryszard Kozłowski.

3 główne czynniki mające wpływ na osiągnięty w 2016 roku sukces stada
Pan Ryszard Kozłowski szczególną wagę przykłada do jakości żywienia i zdrowotności prowadzonego stada. Żywienie w okresie letnim oparte jest na zielonkach z lucerny i dobrej jakości trawach, a zimą podstawą są kiszonka z kukurydzy i sianokiszonka z traw. W gospodarstwie nie brakuje użytków
zielonych wykorzystywanych na okólniki dla zwierząt, jednak przede wszystkim gwarantujących wystarczającą ilość doskonałej jakości paszy.
Skromne warunki budynków inwentarskich rekompensują wybiegi, dzięki którym zwierzęta cieszą się dobrym zdrowiem, co z kolei przekłada się nie tylko na wysoką wydajność, ale też na długość użytkowania (przeciętnie 7 laktacji). Remont stada prowadzony jest w oparciu o własny materiał hodowlany.

Źródła powodzenia gospodarstwa – recepta na sukces
W całym powiecie oławskim stado Pana Kozłowskiego jest jedynym, gdzie prowadzona jest ocena wartości użytkowej krów mlecznych. W rejonie tym nigdy nie było dużych tradycji w chowie i hodowli bydła mlecznego.

Hodowcy mają coraz większe problemy ze znalezieniem w pobliżu wyspecjalizowanego lekarza weterynarii lub inseminatora, a od 30 lat w okolicy nie ma żadnej mleczarni. Mimo tych wszystkich przeciwności, gospodarstwo funkcjonuje na bardzo przyzwoitym poziomie. Pan Ryszard sprzedaje całość produkowanego mleka bezpośrednio odbiorcom indywidualnym. Jakość surowca i uczciwość w stosunku do klienta to gwarancja sukcesu rodziny Kozłowskich. Od ponad 30 lat w gospodarstwie prowadzona jest ocena wartości użytkowej. Hodowca, po każdym próbnym doju dokładnie analizuje dane z raportów wynikowych, szczególnie
pod kątem poprawności stosowanych pasz i zdrowotności wymienia. Według Ryszarda Kozłowskiego dane z oceny, wnikliwa obserwacja stada oraz indywidualne podejście do każdego zwierzęcia, zwłaszcza cieląt, to podstawa bez której nie ma sukcesu.

Plany na 2017 rok i zamierzenia na przyszłość
W 2017 roku hodowcy planują zakup przyczepy samozbierającej. W dalszej przyszłości, korzystając z unijnych dopłat, myślą o kupnie ciągnika, rozrzutnika i rozsiewacza do nawozów. Pan Ryszard zdecydowany jest utrzymać stado liczące około 8 krów mlecznych, z tego też względu coraz bardziej skłania się do zakupu w najbliższym czasie schładzalnika mleka.