Header Image

WOJCIECH MAKAREWICZ

TEREBELA, WOJ. LUBELSKIE

Państwo Wojciech i Agnieszka Makarewiczowie prowadzą typowo rodzinne gospodarstwo rolne. Warunki gospodarowania mają trudne ze względu na słabą jakość gleb, z tego też względu w strukturze upraw przeważają łąki i pastwiska. Hodowcy uprawiają również około 10 ha kukurydzy na kiszonkę oraz 20 ha zbóż głównie z przeznaczeniem na paszę. Stado bydła rasy białogrzbietej Państwa Makarewiczów, jako jedno z pierwszych zostało objęte Programem Ochrony Zasobów Genetycznych Zwierząt Gospodarskich. Obecnie w stadzie utrzymywanych jest około 34 krów z czego 21 sztuk należy do rasy białogrzbietej.

Źródła powodzenia gospodarstwa – recepta na sukces
Pomimo trudnych warunków, w jakich przyszło Hodowcom prowadzić gospodarstwo mleczne, osiągają oni zadowalające efekty hodowlane i ekonomiczne. Zdaniem Państwa Makarewiczów jest to zasługa dobrze wybranej rasy bydła mlecznego, dopasowanej do panujących na tym obszarze
warunków środowiskowych.

Hodowca podkreśla również walory prowadzonej w stadzie oceny wartości użytkowej bydła dzięki, której ma możliwość:
• kontroli poziomu żywienia poszczególnych krów w stadzie;
• odpowiedniego bilansowania dawek pokarmowych;
• oceny zagrożenia subkliniczną ketozą oraz kwasicą;
• dokonywania selekcji oraz doboru do kojarzeń;
• korzystania z usług doradcy żywieniowego PFHBiPM;
• analiz pasz w laboratorium w Jeżewie;
• użytkowania programu Hodowca Online i analiz danych.

Plany na 2017 rok i zamierzenia na przyszłość
Hodowca zainteresowany jest korzystaniem z nowego programu COLUMB – opracowanego przez doradców PFHBiPM, celem analizy kosztów żywienia własnego stada.