KONTAKT

Polska Federacja Hodowców Bydła
i Producentów Mleka

ul. Żurawia 22 lok. 102 (I piętro),
00-515 Warszawa
tel. 22 502 33 43,
fax 22 502 33 44
pfhb@pfhb.pl
NIP 527-24-06-693, REGON 011149274
KRS 0000112165 – podmiot wpisany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy
BDO 000420193

Sekretariat
tel. 22 502 33 43,
fax 22 502 33 44
sekretariat@pfhb.pl

Skontaktuj się z nami