O nas

Od 1 lipca 2004 roku Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka w Warszawie jest jedynym w Polsce podmiotem upoważnionym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do prowadzenia ksiąg dla bydła hodowlanego ras mlecznych. W związku z tym PFHBiPM jest aktywnym członkiem takich międzynarodowych organizacji jak: Światowa Federacja Holsztyńsko-Fryzyjska (WHFF),  Europejska Konfederacja Holsztyńskiego Bydła Czarno-Białego i Czerwono-Białego (EHRC), Europejska Federacja Simentalska (ESF), Światowa Federacja Hodowców Bydła Simentalskiego (WSFF), Europejski Związek Hodowców Ras Czerwonych (ERDBA) i Międzynarodowa Federacja Hodowców Ras Czerwonych (IRDBF). PFHBiPM jest członkiem Międzynarodowego Komitetu do Spraw Oceny Użytkowości Zwierząt (ICAR) oraz podkomitetu ICAR ds. międzynarodowej oceny genetycznej buhajów INTERBULL.

Od 1 lipca 2006 roku Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka w Warszawie przejęła realizowanie zadań z zakresu oceny wartości użytkowej bydła. Rozporządzenie MRiRW z dnia 30 listopada 2010 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia związków hodowców lub innych podmiotów do wykonywania zadań z zakresu prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt, w §1 pkt 1 opisuje szczegółowo nasze obowiązki. Natomiast art. 7 ust.1 pkt. 1–6 i 10 ustawy organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich wskazuje zasady prowadzenia oceny wartości użytkowej.

Od 1 lipca 2007 roku Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka w Warszawie przejęła realizowanie zadań z zakresu oceny typu i budowy pierwiastek i krów ras mlecznych.

Nasze główne cele

Celem Polskiej Federacji jest reprezentowanie interesów i obrona praw jej członków, a w szczególności: