WYDAJNOŚĆ A WIELKOŚĆ STADA

od 150,0 do 300,0 krów mlecznychwróć