WYDAJNOŚĆ A WIELKOŚĆ STADA

od 20,0 do 50,0 krów mlecznychwróć