WYDAJNOŚĆ A WIELKOŚĆ STADA

od 3,0 do 20,0 krów mlecznychwróć