WYDAJNOŚĆ A WIELKOŚĆ STADA

od 300,0 do 500,0 krów mlecznychwróć