WYDAJNOŚĆ A WIELKOŚĆ STADA

od 50,0 do 150,0 krów mlecznychwróć