WYDAJNOŚĆ A WIELKOŚĆ STADA

od 500,0 do 1000,0 krów mlecznychwróć